Chirurgia metaboliczna - chirurgia endokrynalogiczna - dermatochirurgia
Dr hab. n. med. Maciej Biczysko

o chirurgicznym leczeniu otyłości ogólnie i w skrócie

Metody leczenia chirurgicznego ogólnie i w skrócie:

Stosuje się kilka metod leczenia chirurgicznego otyłości, jednak największą popularność uzyskały trzy metody: Gastric by-pass, Opasanie żołądka opaską regulowaną i resekcja rękawowa tzw. sleeve-resection czy też metoda Scopinaro (BPD-bilio pancreatic diversion)

Poszczególne operacje mają nieco inny sposób działania, a zabiegi wykonuje się metodami chirurgii małoinwazyjnej . Podstawowym mechanizmem działania jest zjawisko restrykcji, czyli wczesne poczucie pełności i sytości po posiłku o małej objętości. U pacjenta po operacji sposobem Gastric by-pass występuje dodatkowy efekt gorszego trawienia i wchłaniania pokarmów w początkowym odcinku jelita.

Różnice między różnymi operacjami dotyczą także efektywności chudnięcia oraz koniecznych pooperacyjnych kontroli i nadzoru nad stanem zdrowia operowanej osoby.

Wszystkie współczesne metody chirurgii metabolicznej wykonywane są metodami małoinwazyjnymi najczęściej laparoskopowo. Całą operację wykonuje zespół chirurgiczny wykonując pięć do sześciu 1cm nacięć skóry i powłok. Do jamy brzusznej wprowadza się tylko końcówki robocze narzędzi oraz kamerę video poprzez którą widzimy pole operacyjne. Dzięki użyciu specjalnych narzędzi nawet skomplikowane zabiegi są wykonalne przy minimalizacji stresu i urazu zadanego pacjentowi. Przekłada się to na wiele korzystnych zjawisk po operacji: skrócenie do kilku dni pobytu w szpitalu, zmniejszenia bólu pooperacyjnego, znikomego odsetka powikłań w gojeniu rany, szybki powrót do pełnej aktywności np. pracy, lepszy efekt kosmetyczny.

Leczenie chirurgiczne otyłości:

Kiedy należy leczyć otyłość?

Otyłość powinna być leczona intensywnie od momentu uzyskania wskaźnika masy ciała tzw. BMI wyższego niż 40 kg/m2. Otyłość tego stopnia nazwana została otyłością chorobliwą (skrajną) ang. morbid obesity . Znaczenie tego określenia polega na faktach iż otyłość takiego stopnia powoduje liczne choroby dodatkowe powiązane z nadmiarową masą ciała tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, chorobę zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, biodrowych i kolanowych, zespół bezdechu sennego, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, nowotwory szyjki macicy, sutka, jelita grubego
Otyłość która bezwzględnie kwalifikuje się do leczenia operacyjnego bez żadnych dodatkowych warunków jest wola pacjenta oraz wskaźnik BMI >40kg/m2
Otyłość , której BMI wynosi więcej niż 35kg/m2 także może być operowana pod warunkiem że u pacjenta występuje co najmniej jeszcze jedna z chorób wywołanych przez otyłość takich jak wyżej wymienione: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, chorobę zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, biodrowych i kolanowych, zespół bezdechu sennego, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania

Projekt i realizacja: Bagelo