Chirurgia metaboliczna - chirurgia endokrynalogiczna - dermatochirurgia
Dr hab. n. med. Maciej Biczysko

przegląd metod leczenia otyłości

Otyłość została oficjalnie włączona przez WHO do katalogu chorób dopiero w roku 1997 mimo , że już dużo wcześniej wiedzieliśmy o jej niszczących zdrowie efektach. W chwili obecnej leczenie otyłości jest w pełni usprawiedliwione i zalecane. Podstawowych argumentów dla orędowników leczenia otyłości dostarczają liczne opracowania naukowe , które wykazują, że otyłość jest czynnikiem rozwoju wielu chorób a przede wszystkim znacznie zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci
 
Ponieważ nie ma jednej konkretnej przyczyny otyłości, to i metody leczenia muszą być zróżnicowane i wielokierunkowe. Do podstawowych zaliczamy leczenie dietetyczne, behawioralne, fizykoterapię i psychoterapię. Celami leczenia powinna być modyfikacja stylu życia, zmiana nawyków żywieniowych i sposobów odżywiania, samodyscyplina, większa aktywność fizyczna.
 
Do metod leczących otyłość zalicza się także metody chirurgiczne, które stosuje się wybiórczo wobec części skrajnie otyłych pacjentów. Operacje wykonywane w tym celu wymuszają ograniczenie spożycia pokarmów, poprzez zmniejszenie lub przewężenie żołądka.
Wpływ operacji na pacjenta ma charakter behawioralny, wymuszając na nim zmianę nawyków żywieniowych.

Diety. 
Stosowanie diet jest niewątpliwie najpowszechniejszym sposobem odchudzania, powszechnie dostępny i dla każdego. Najłatwiej jest ograniczyć podaż pokarmów bądź wyłączyć te najbardziej kaloryczne z codziennej diety. Stosowanie ich jest dobrym i skutecznym środkiem redukcji masy ciała, poza jednym zasadniczym aspektem – postrzegamy dietę zwykle jako środek tymczasowy, okresowy , po upłynięciu którego wracamy do starych przyzwyczajeń oraz posiłków o niekontrolowanej ilości oraz jakości produktów. Takie postępowanie prowadzi do tzw. efektu jo-jo czyli przybierania ponad masę wyjściową po każdej z kuracji odchudzających. Efekty odchudzające operacji metabolicznych są pozbawione tego zjawiska, ponieważ są stałe i praktycznie niezmienne w czasie. Operacje pozwalają schudnąć ale także wymuszają podtrzymanie tego efektu w ciągu następnych lat.
 
Projekt i realizacja: Bagelo